Мэдээллийн Технологийн Хэрэглээ-1

1. Стандарт дүрсүүдийг ашиглан зурна. 2. ӨУД нэртэй байна.Нэр нь системийн агуулга, үүрэг зориулалт зэргийг илгэж байна. 3. Мэдээллийн эх булаг, мэдээлэл хүлээн авагчбуюу нэгжийг нэр үгээр ...

Руководство по CodeIgniter

Шаг 1 – установка Codeigniter Шаг 2 – настройка Codeigniter 2.1 Настройка виртуального хоста на VPS Шаг 3 – Понимание MVC 3.1 Основы маршрутизация (роутинга) 3.2 Библиотеки Шаг 4 – Создание простого приложения с помощью CodeIgniter Step 4.1 Требования Step 4.2 Модель Step 4.3 Контроллер Step 4.4 Представление Заключение …

НЭГДСЭН СҮЛЖЭЭНИЙ ДҮРЭМ

Сүлжээний Дүрэмд өөрчлөлт оруулах зайлшгүй бодит шаардлага гарсныг өгөгдсөн үүрэг даалгаврын дагуу уг дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулан ЭХЭБЯ-аар батлуулан гаргаж байна.

МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ – Цахим хөгжил, харилцаа …

Зураг 2 Халдлагын логийн мэдээллийн хэсэг (1) Зураг 3 Халдлагын логийн мэдээллийн хэсэг (2) Дээрх лог файлуудаас үзэхэд HTTP холболт тогтсоны дараах үеэс эхлэн халдлага хийгдсэн болох нь тодорхой байгаа тул сүлжээний ...

мэдээллийн систем - SlideShare

Ажлын систем нь: - бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ба худалдах систем - хүмүүсийг зохион байгуулах систем - мэдээллийн систем гэх мэт олон системээс тогтоно. 4. Ажлын систем дотроос мэдээлэлтэй нягт ...

Массив - Blogger

/* Массив гэдэг нь юу вэ гэвэл ер нь бол олонлог гэсэн үг юм. бидний зарласан a [2000] гэдэг нь a гэсэн нэртэй олонлог 2000 ширхэг тоо агуулах боломжтой гэсэн үг юм. Массивын эхний элемэнтын дугаар гэдэг бол 0 юм. Жишээ нь: 5 5 4 -3 2 9 гэсэн оролт бол 5 ширхэг тоо орж ирэх ба эхний мөрөнд массивын хэмжээ буюу массив нь 5 ширхэг …

Tutorial Codeigniter #03: Memahami Konsep MVC dan Routing

Mengenal Struktur Direktori Codeigniter. Jika kamu baru pertama kali belajar Codeigniter, maka wajib hukumnya mengetahui apa saja isi direktori dan file yang ada di dalam project codeigniter. Silahkan buka teks Editor VS Code, lalu pilih File->Open Folder. Cari folder beritacoding. Maka kita akan mendapatan struktur direktori seperti ini:

САНГИЙН ЯАМ

Засах товч дарсны дараагаар шилэн дансны мэдээллийн төрлийн жагсаалт гарч ирэх бөгөөд уг жагсаалт нь танай байгууллагын оруулах мэдээллүүд болно. Мэдээлэл оруулах хэрэглэгчээ зааж

Мэдээллийн системийн үйл явц - Мэдээллийн Технологийн …

Мэдээллийн системийн хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх шийдэл гаргах Мэдээллийн системд өөрчлөлт оруулах Мэдээллийн системийн хэрэглэгчийн хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх Цахим хуудас шинэ агуулга нэмэх Цахим хуудас ...

Массив (Array) – Задачи и решения

Массив (Array) – упражнеия, практика, решение задач. 6. Найдите високосные годы. Високосным годом является каждый четвертый год и века начинаются только на высокостные года, отличие високосного года от обычного ...

Багшийн хөгжил

Мэдээллийн процесс» Аnimations цэс» Баримтад хүснэгт оруулах» Д. Хэрлэн 7-р анги Мэдээллэн загварыг дүрслэх арга» Зургийн зохиомж хийх» Бичиг баримт боловсруулах технологи нэгж хичээл»

Мэдээллийн аюулгүй байдлын үнэлгээний менежмент : …

Мэдээллийн аюулгүй байдлын цогц арга хэмжээний үндсэн зорилго нь мэдээллийн харилцаанд орж буй субьектуудын ашиг сонирхлыг хамгаалахад оршдог.Эдгээр ашиг сонирхол нь маш олон янз боловч гурван үндсэн багана дээр ...

- Хуулийн нэгдсэн портал сайт

ОРОХ ИРГЭНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН САН ... эсхүл өөрчлөлт оруулах; 5.7.2. захиалагчаас ирүүлсэн шаардлага үндэслэлгүй гэж үзвэл захиалагчийн үндэслэлтэй холбогдуулан тайлбар хийж, ...

Мэдээллийн технологи: Бие даалт

Бие даалт. Бие даасан ажил: Оюутнуудын лекц, семинарын хичээл дээр сурч мэдсэн мэдлэг чадвараа ашиглан бие даан даалгавар гүйцэтгэнэ. Бие даалтын зорилго нь оюутны бие даан ажиллах ...

SSPS программ ашиглан мэдээлэл боловсруулах нь

1. Мэдээллийг шинжлэх логик схем зохиох 2. Мэдээллийг компьютерт оруулахад бэлтгэх /нээлттэй асуултыг хаах, мэдээллийн бүрэн бүтэн байдал, найдвартай чанарыг шалгах, дугаарлах, кодлох г.м/ 3. Мэдээллийг компьютерт оруулах, өгөгдлийн сан байгуулах 4. Боловсруулах 5. Гарсан үр дүнг шинжлэх /график, хүснэгт, коэффициент/, …

Welcome to CodeIgniter

CodeIgniter is a powerful PHP framework with a very small footprint, built for developers who need a simple and elegant toolkit to create full-featured web applications. Learn more. Star 4,196 . Fork 1,607 . Why CodeIgniter? Framework with a small footprint. CodeIgniter 4 is a 1 ...

Мэдээ мэдээлэл - Google

Мэдээлэл бүхэн тодорхой хурдтайгаар дамждаг. Мэдээллийн багтаамж, мэдээлэл солилцох, дамжих хурдыг бит, байтаар хэмжинэ. 1 секундэнд дамжих битийн тоог мэдээллийн дамжих хурд гэнэ.