Борлуулалт

-Борлуулалт- Танилцуулага Prezi - Борлуулалтын орлого, борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг тооцох - Борлуулсан барааны өртөг гэж юу вэ? - Борлуулсан барааны өртөг, үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардал

өртгийн систем, өртөг тооцох аргууд

Өртгийг хуримтлууах 1а. Ажлын захиалгын арга 1б. Үйлдвэрийн үе шатны арга 1в. Кейзэн, зорилтот, үйлдэлд суурилсан өртөг тооцох арга 2.Зардлыг ногдуулах 2а. Зардлыг гүйцэтгэлээр өртөгт ногдуулах 2б. Холимог зардлаар өртөгт ногдуулах 2в. Зардлыг стандартаар өртөгт ногдуулах 3.Өртөг тооцох 3а. Бүрэн шингээлтийн аргаар …

өртөг 2 Flashcards | Quizlet

Стандарт өртөг гэдэг нь нэгж бүтээгдэхүүний төсөвлөсөн өртгийг хэлнэ. Стандарт нь тонох төх хүчин чадал ашиглалтын түвшин, ажлын цаг, материалын хэмжээ зэрэг тухайн бүтээгдэхүүний орцын норм, …

Үйлчилгээний өртөг хэрхэн тооцоологддог вэ: тооцооллын …

Бусад тохиолдолд тооцоолох объект нь үйлдвэрлэлийн янз бүрийн үе шатанд өөр өөр төрлийн дэлгүүр, хэлтэс, эсвэл дууссан ажил, үйлчилгээ, бараагаар үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн юм.

Лекц 1 Өртөг зардлын тухай ойлголт, зардлын ангилал.docx

Өртөг зардлын тухай ойлголт, зардлын ангилал 1. Өртөг зардлын тухай ойлголт 2. Зардлын ангилал 1. Өртөг зардлын тухай ойлголт Зардал гэдэг нь бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд, үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулагдаж байгаа хөрөнгө ...

Өндөр технологийн үйлдвэрлэлийн нэмүү өртөг оны эхний …

Нэг талст цахиур, поликристал цахиур, фотоцахилгаан эс зэрэг бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл хоёрдугаар улиралд тус бүр 61.3 хувь, 50.6 хувь ба 30.4 хувиар өссөн нь эхний улирлынхаас 37.3, 13.0 ба 6.1 пунктээр тус тус өссөн байна.

ХАА-н бүтээгдэхүүний өртөг тооцох жишээ: Зөгийн бал

Бүтээгдэхүүний бодит үнэ цэнэ ба таны бал бий болгосон өртөг хооронд илэрхий зөрүүтэй байвал анх хүлээн зөвшөөрөлтийн олз, гарзаа бүртгэж 1 кг балны өртгийг тохируулах хэрэгтэй. Хураан авсан задгай балыг савлах зардал, сав баглаа боодлын зардал зэргийг нэгжийг харгалзуулан тооцсоноор таны зөгийн бал гэдэг эцсийн …

Lecture 11,12 - SlideShare

Lecture 11,12 1. УЛААНБААТАР ИХ СУРГУУЛЬ БИЗНЕС МЕНЕЖМЕНТИЙН ТЭНХИМ Зардлын бүртгэл Лекц 11-12 Бүтээгдэхүүний өртөг тооцох үйлдвэрлэлийн үе шатны арга Хичээлийн индекс: BA 302 Хичээлийн кредит: 3 Судлах анги: СМ-3, НББ-3, ҮМ-3

ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

нэмэгдэл өртөг 2019 онд өмнөх оноос 22.0 хувь, үйлдвэрлэлийн салбарынх 17.0 хувь, үйлчилгээний салбарынх 8.6 хувь, бүтээгдэхүүний цэвэр татварын хэмжээ 38.5 хувиар тус тус нэмэгдсэн байна. Зураг 2.