Давхар чиглүүлэгчид

Харин замын тухайд гэвэл серверийн үндсэн зам дээр эцэг чиглүүлэгчийн замыг нэмээд араас нь хүүхэд буюу давхар чиглүүлэгчийн замыг / тэмдэгтийн араас залган үүснэ.